Officer (2004-2008)

The series shows international criminal intrigues from behind the scenes and the arduous yet fascinating work of special police forces trying to solve complicated criminal cases.

Directed by: Maciej Dejczer

Written by: Wojciech Tomczyk

Cinematography by: Piotr Śliskowski, Arkadiusz Tomiak, Tomasz Augustynek, Grzegorz Kuczeriszka

Cast: Katarzyna Cynke , Cezary Pazura, Magdalena Różczka, Jan Englert, Borys Szyc, Andrzej Chyra, Paweł Małaszyński, Krzysztof Globisz