Champion

Directed by: Grzegorz Kuczeriszka
Cinematography by: Grzegorz Kuczeriszka